26IN1


26IN1

ערכת 26 מיועדת לרוכשים אשר מעוניינים בערכות לא חשמליות 

הדגמים בערכה נעים בין אופני איזון לגיל הרך ועד לקארטינג פדלים גדול 

הערכה ניתנת לשידרוג בהוספת ערכת שדרוג מנוע והפיכתה לערכה חשמלית