תלת אופן ענק עם ארגז מונע פדלים


תלת אופן ענק מונע פדלים עם ארגז .

נבנה מערכת 40IN1 הכוללת 40 אפשרויות בניה פדלים וחשמלי