אופני צעד ראשון


אופני צעד ראשון ללא פדלים מונעות בדחיפת רגליים לילדים בגילאי 3 ,4 ..נבנה מערכת 8IN1